top of page

Surowce

Przyjazna, inkluzywna i sprawiedliwa społeczność może powstać tylko dzięki lepszemu zrozumieniu przez społeczność kwestii związanych z równością.  Halton Equity and Diversity Roundtable (HEDR) zajmuje się opracowywaniem i udostępnianiem; własne zasoby (np. obiecujące praktyki i strategie naszych własnych agencji członkowskich w Halton) oraz zasoby innych społeczności (np. praktyczne narzędzia i wskazówki opracowane przez inne organizacje, które nasi członkowie polecają i uznali za przydatne)

Image by Glenn Carstens-Peters
NARZĘDZIE SAMOOCENY ORGANIZACJI

Narzędzie samooceny organizacji, opracowane przez grupę roboczą ds. zasobów HEDR, ocenia praktyki i kulturę organizacyjną w zakresie równości, różnorodności i integracji. Narzędzie zapewnia analizę porównawczą i planowanie działań.

Compass on map
PRZEWODNIK PO ZASOBACH RÓŻNORODNOŚCI HALTON

Ten Katalog Zasobów ma na celu budowanie świadomości i zapewnianie zasobów urasowionym mieszkańcom.  Celem tego dokumentu jest zapewnienie rdzennym, czarnoskórym i innym mieszkańcom regionu Halton możliwości dostępu do zasobów odpowiadających ich potrzebom; promować integrację i wypełniać luki w niedostępnych dla nich zasobach.

Image by Hannah Busing
2022 PRZYZNANIE I TOŻSAMOŚĆ RASY W RAPORTIE HALTONA

Celem tych badań było dalsze zbadanie i prawdziwe zrozumienie, w jaki sposób zapewnić rdzennym narodom, Eskimosom i Metysom oraz osobom rasistowskim większe poczucie integracji we wszystkich dziedzinach życia, a także w podejmowaniu decyzji w społecznościach, w których żyją żyć, uczyć się i pracować. 

Screenshot 2023-05-30 at 7.31.48 AM.png

The COVID-19 pandemic has deepened existing inequalities in Canada. It has hit Indigenous, Black and other racialized communities the hardest across Canada, including in Halton Region. The pandemic has disproportionally impacted them with grave socio-economic implications.

 

Against this backdrop, the Halton Equity and Diversity Roundtable (HEDR), with funding from the United Way Halton & Hamilton (UWH&H) and Halton Region, has embarked on the Social Inclusion Project.

 

The project’s goal is to provide Halton Region’s Indigenous, Black and other racialized residents with the opportunity to discuss challenges they experienced before and as a result of the pandemic by engaging them in community consultations, surveys and a resident-led working group.

bottom of page