top of page

GRUPY ROBOCZE

Okrągły stół Halton Equity Diversity opiera się na trzech grupach roboczych, które pomagają nam realizować naszą misję.  Członkowie grup roboczych pomagają nam planować i wdrażać programy i usługi HEDR.

Tutor and Student

BUDOWANIE POTENCJAŁU

Grupa robocza członków HEDR, grupa robocza identyfikuje możliwości uczenia się dla członków HEDR i pomaga w planowaniu warsztatów przeciw uciskowi, spotkań członkowskich i dorocznej konferencji EDI.

Online Conference

ZASIĘG I ZAANGAŻOWANIE

Ta grupa robocza koncentruje się na inicjatywach mających na celu dotarcie do członków HEDR i ich zaangażowanie.

Image by Firmbee.com

ROZWÓJ ZASOBÓW

Komitet Rozwoju Zasobów zbiera informacje o obiecujących praktykach i działaniach w innych społecznościach.  Opracowują również zasoby związane z równością, różnorodnością i włączeniem. Wreszcie komisja ds. rozwoju zasobów nadzoruje nasze funkcje ewaluacyjne, oceniając potrzeby społeczności.

Image by Maria Oswalt

ADVOCACY
COMMITTEE

Comprised of passionate individuals from diverse backgrounds, this committee focuses on advocating for systemic change, raising awareness about social issues, and working collaboratively with local stakeholders to create a more inclusive community. Through proactive initiatives, education, and engagement, the committee strives to address barriers, amplify marginalized voices, and drive tangible progress toward a more equitable society for all in Halton.

Image by Maria Oswalt

Comprised of volunteers from diverse backgrounds and expertise, this committee orchestrates innovative and effective fundraising initiatives to ensure the Roundtable's sustainability and ability to drive positive change in Halton's communities. With a focus on inclusivity and equity, they collaborate closely to cultivate partnerships, organize events, and implement fundraising strategies that champion diversity, equity, and inclusion in all aspects of their work.

FUNDRAISING COMMITTEE

AKTUALNE MOŻLIWOŚCI

Chcesz POMOC?  SKONTAKTUJ SIĘ Z DAVENEM!

Call 

905-467-4305

Email 

Śledzić

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Pragnę, jak każdy człowiek, być w domu, w którym się znajduję.

"

"

ANIOŁ MAJA

bottom of page