top of page
ZATWIERDŹ KARTĘ

„Bądź zmianą, którą chcesz ujrzeć na tym świecie” –Mahatma Ghandi

HEDR zachęca wszystkich członków społeczności do podpisania i zatwierdzenia Karty Równości, Różnorodności i Włączenia (EDI) firmy Halton. Karta EDI będzie działać jako unikalny dokument do zwalczania barier systemowych istniejących w społeczeństwie i będzie działać na rzecz ciągłych wysiłków na rzecz wspierania integracji i sprawiedliwych praktyk. Karta może pomóc nam, jako społeczności, wpływać na dyskusje i wysiłki, które dotyczą dyskryminacji i nierówności, oraz stworzyć podejście oparte na współpracy, aby zapoczątkować nowe, postępowe i pozytywne zmiany.

Zatwierdzając Kartę EDI, odegrasz kluczową rolę w zapewnieniu integracyjnego Halton, który jest zaangażowany w sprawiedliwe praktyki i ceni różnorodność.

bottom of page