top of page

o nas

Halton Equity and Diversity Roundtable (HEDR) to ogólnospołeczna inicjatywa i współpraca organizacji, instytucji, grup, firm i indywidualnych członków społeczności, którzy są zaangażowani w budowanie integracji systemowej i równości w Halton.

Jesteśmy zasobem społeczności w Halton, który udostępnia informacje i koordynuje szkolenia na temat opracowywania bardziej integracyjnych i sprawiedliwych polityk, praktyk i usług.

Jesteśmy zaangażowani w rozwój społeczności, w której jednostki są cenione za swoją różnorodność, szanowane i upoważnione do pełnego wykorzystania swojego potencjału.  Chcemy stworzyć przyjazną i integracyjną społeczność Halton, w której każdy chce mieszkać, pracować i bawić się.

NASZA MISJA

Rozwijanie zdolności organizacji usługowych do zwiększania równości i integracji w Halton poprzez wiedzę, umiejętności i budowanie relacji.

NASZA WIZJA

Inkluzywna społeczność, w której jednostki są cenione, szanowane i wzmacniane.

POMÓŻ ZBUDOWAĆ WŁĄCZAJĄCY HALTON

NASZE WARTOŚCI I ZASADY

Wartości i zasady są kluczem do pracy HEDR w społeczności.  Okrągły Stół zobowiązał się do przeglądu tych wartości co najmniej raz w roku, ponieważ będą one wyznaczać kierunek prac i kierunek Okrągłego Stołu.

  • Różnorodność

  • Kapitał

  • Włączenie

 

  • Wierzymy, że promowanie różnorodności i równego dostępu w celu osiągnięcia równości grup zmarginalizowanych jest kluczowym prawem człowieka w firmie Halton.

  • Wierzymy w stosowanie międzysektorowych praktyk przeciwdziałania uciskowi w celu promowania włączenia społecznego i znaczącego zaangażowania w celu osiągnięcia równości.

  • Wierzymy w działania na rzecz równości zdrowotnej i społecznej oraz kwestionowanie wszelkich nierówności, które opierają się na konstrukcjach społecznych, które są niesprawiedliwe, niesprawiedliwe i których można uniknąć.

Our 4 Pillars

The purpose of the Halton Equity and Diversity Roundtable is to provide the leadership and structure to achieve the following objectives:

  • To identify and highlight examples of excellence in diversity and equity related practices in Halton.

  • To promote public awareness and education strategies to address equity and diversity issues in our community.

  • To collect information on promising practices and activities in other communities and customize them for use and implementation in Halton.

  • To advocate for inclusive practices throughout Halton.

 

In all the Roundtable’s activities we will be collaborative and inclusive in all of our efforts.

OUR HISTORY

The Halton Equity and Diversity Roundtable (HEDR) was officially formed in March 2013 as a result of multiple community consultations. A conference sponsored by the Knowledge Transfer Committee of the Children’s Mental Health and Developmental Service agencies of Halton in March 2012 highlighted the community’s request for more resources, training, and support on how to address the needs of the growing diverse populations in Halton and sparked the creation of a diversity committee.

The activities of the diversity committee culminated in a community forum being arranged in 2013.  The result was that 65 people representing service agencies, diversity groups and individuals across Halton answered the call to action and formed the Halton Equity and Diversity Roundtable.

bottom of page