top of page
ONDERSTEUN HET CHARTER

"Wees de verandering die je in deze wereld wilt zien" -Mahatma Gandhi

HEDR moedigt alle leden van de gemeenschap aan om het Equity, Diversity and Inclusion (EDI) Charter van Halton te ondertekenen en goed te keuren. Het EDI-handvest zal fungeren als een uniek document om systeembarrières in de samenleving te bestrijden en te werken aan voortdurende inspanningen om inclusie en rechtvaardige praktijken te bevorderen. Het Handvest kan ons als gemeenschap helpen om discussies en inspanningen te beïnvloeden die discriminatie en ongelijkheid aanpakken, en een gezamenlijke aanpak te creëren om nieuwe, progressieve en positieve veranderingen teweeg te brengen.

Door het EDI-handvest te onderschrijven, speelt u een cruciale rol bij het waarborgen van een inclusieve Halton die zich inzet voor rechtvaardige praktijken en diversiteit waardeert.

bottom of page