top of page

De Halton-gemeenschap begeleiden bij het bevorderen van rechtvaardigheid, diversiteit en inclusie in de regio.

Het Halton Equity, Diversity and Inclusion (EDI) Charter is een levend document dat is gebaseerd op feedback van inwoners van Halton en belanghebbenden in de gemeenschap. Het handvest weerspiegelt de realiteit van de ervaringen van bewoners en hun inzet om systeembarrières weg te nemen en inclusieve praktijken te promoten. Het doel van het Handvest is om de Halton-gemeenschap te begeleiden bij het bevorderen van rechtvaardigheid, diversiteit en inclusie in de regio.

Halton bestaat uit de levendige gemeenten Burlington, Halton Hills, Milton en Oakville. Halton Equity and Diversity Roundtable (HEDR) heeft consultaties gehouden om inzicht te krijgen in belangrijke problemen waarmee bewoners worden geconfronteerd. De geïdentificeerde prioriteiten zijn onder meer toegankelijk vervoer en betaalbare huisvesting. De belangrijkste zorgen die naar voren zijn gebracht, hebben betrekking op racialisering van armoede, racisme, gebrek aan cultureel bewustzijn en een beperkt gevoel van verbondenheid als gevolg van toenemend isolement.

HET HANDVEST

0001.jpg
0002.jpg

Klikhierom het volledige document (pdf) te downloaden/bekijken. Voor andere talen, klik hier.

HELP BIJ BOUWEN AAN EEN INCLUSIEVE HALTON

COMMUNAUTAIRE VERHAAL

Het Halton Equity, Diversity and Inclusion Charter is tot stand gekomen door de stemmen van de gemeenschap. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens werden vastgelegd in de onderzoeksverzamelingsmethoden van het Charter-project. Het proces omvatte de ontwikkeling van een enquête, met een vastgesteld minimum van 200 deelnemers. Naast het gebruik van enquêtes voor het verzamelen van gegevens, omvatte het project ook het houden van raadplegingen in de gemeenschap. In Halton werden in samenwerking met gemeenschapspartners en organisaties focusgroepen georganiseerd met diverse demografische groepen. Er zijn in totaal vijf openbare raadplegingen gehouden, variërend van 1,5 tot 2 uur. De raadplegingen waren gericht op diverse, kwetsbare en gemarginaliseerde groepen binnen de gemeenschap.

bottom of page